Termeni si Conditii aplicatie CLEVERTAXI

CONDITII GENERALE

1. Acesti termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constitute acordul legal dintre dvs. si SC Clever Tech S.R.L, anexele facand parte integranta din termeni si conditii. Accesarea si vizitarea Aplicatiei, inregistrarea unui cont pe Aplicatie si/sau folosirea serviciilor de intermediere oferite de Aplicatie inseamna acceptarea in totalitate si neconditionata a acestor Termeni si Conditii. Prezentii Termeni si Conditii se regasesc in cadrul sectiunii “Autentificare” din Aplicatie

2. Definitii:

2.1. Termenii folositi in continuare vor avea urmatorul inteles:

2.2. CLIENT – Orice persoana cu capacitate de exercitiu deplina care acceseaza Aplicatia fiind interesata de serviciile de transport marfuri  si persoane oferite de Transportatori;

2.3. TRANSPORTATOR – Orice persoana fizica sau juridica care detine / utilizeaza in mod legal o licenta de transport bunuri si persoane ce isi creeaza cont pe Aplicatie, propunand ofertele de transport si urmarind incheierea de contracte de transport cu CLIENTII prin intermediul Aplicatie;

2.4. CLEVER TECH – S.C. Clever Tech S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana cu sediul in Bucuresti, Aleea Piatra Mare nr 1, sect 2, cu nr. de ordine in Registrul Comertului J40/10163/2011, Cod Unic de Inregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office;

2.5. SERVICIU – serviciile oferite de Transportatori prin intermediul Aplicatiei;

2.6. ANUNT – solicitarea efectuata de catre Client prin care acesta cere o oferta de transport din partea Transportatorilor;

2.7. CONT – modalitatea de inregistrare a Transportatorilor / Clientilor in cadrul Aplicatiei, modalitate prin care acestia isi pot prezenta ofertele, respectiv cererile de transport.

2.8 APLICATIE - platforma de intalnire intre cerere si oferta privind serviciile de transport

2.9 NOTIFICARE TRANZACTIONALA - instiintare sub forma de alerta (push notification)/ sms / telefon cu privire la modul de functionare a aplicatiei sau in legatura cu aplicatia

2.10 NOTIFICARE PUBLICITARA - instiintare sub forma de alerta (push notification)/ sms / telefon cu privire la promotii desfasurate de Clever Tech sau  partenerii acestora

2.11 PLATFORMA DE PLATA – serviciu de colectare plati oferit de CLEVER TECH si/sau terte parti (ex. Netopia Mobilpay)

3. Prin acordul dvs. referitor la acesti Termeni si Conditii, dvs. declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania iar reprezentantii dvs. sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Aplicatiei.

4. Clever Tech isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand in sectiunea Termeni si conditii din Aplicatie

5.1 Crearea unui cont pe Aplicatie sau neinlaturarea unui cont preexistent reprezinta acordul dvs. neconditionat cu privire la Termenii si Conditiile Aplicatiei. In cazul in care nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile Aplicatiei, va rugam fie sa ne solicitati in scris stergerea contului deja creat sau sa nu va inregistrati un cont pe Aplicatie.

5.2 Crearea unui cont pe Aplicatie sau neinlaturarea unui cont preexistent reprezinta acordul dvs. neconditionat privind stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in conditiile anexei intitutulate “Date cu caracter personal”  precum si cu privire la primirea de notificari publicitare sau tranzactionale.

ACCESAREA APLICATIEI

6. Scopul Aplicatiei este intermedierea incheierii de contracte de transport intre Clienti si Transportatori. Orice utilizare a Aplicatiei in alte scopuri nu este permisa;

7. Aplicatia functioneaza pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tableta) cu sistem de operare Android sau Ios si care indeplineste urmatoarele conditii:

  1. Dispozitivul are chipset GPS
  2. Dispozitivul are toate optiunile specifice functionarii optime active, respectiv:
  1. optiunea GPS activata
  2. toate serviciile de localizare activate
  3. optiunea date mobile activata
  1. Pentru a beneficia de potentialul maxim al aplicatiei va rugam sa contactati departamentul tehnic office@clevertaxi.com, pentru a verifica daca dispozitivul dvs. intruneste specificatiile tehnice necesare unei functionari optime a aplicatiei.

8. Aplicatia de sofer Clever Taxi este compatibila cu oricare dintre retelele de telefonie mobila cu conexiune de date mobile 3G sau 4G

9. Transportatorii care doresc sa foloseasca Aplicatia urmeaza sa isi creeze un Cont pe Aplicatie, furnizand urmatoarele informatii:

        a. Denumirea, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si Codul de Identificare Fiscala al Transportatorului;

        b. Sediul Transportatorului, precum si locatiile in care acesta urmeaza sa efectueze serviciile de transport;

        c. Pretul serviciilor de transport, incluzand aici si pretul aferent deplasarii, precum si cel pentru stationare;

        d. Tipul de bagaje pe care le poate transporta

        e. Numele reprezentantului legal al Transportatorului;

        f. Datele de contact, astfel cum sunt solicitate de Aplicatie;

        g. Contul bancar si banca la care acesta este deschis;

        h. Alte informatii solicitate cu ocazia inregistrarii Contului;

        i. Daca detine rovinieta.

10. Pentru a avea acces la serviciile oferite de CLEVER TECH, transportatorul va efectua plata serviciilor in avans, pe intervale de timp determinate, prin intermediul diferitelor platforme de plata oferite in cadrul aplicatiei.

11. Nu sunt permise:

12. Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă si/sau penală. Clever Tech va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLEVER TECH

13. Clever Tech se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Clienti prin intermediul Aplicatiei, care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentele Termeni si Conditii.

14. Clever Tech se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Aplicatiei sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Client si datele publicate pe Aplicatie de catre Clever Tech, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Clienti care se datoreaza faptului ca Clever Tech a modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Aplicatie.

15. Clever Tech va oferi o calitate ridicata a serviciilor platformei tehnice, mentinand un uptime lunar mediu de minim 99,8%.

16. Compania Clever Tech NU GARANTEAZA functionarea aplicatiei de sofer Clever Taxi in

urmatoarele cazuri:

Mai exact, daca pe dispozitivul taximetristului pe care este instalata aplicatia de sofer Clever Taxi sunt instalate orice aplicatii sau programe software care intervin in orice forma peste functionarea normala a Aplicatiei, modificand oricare din parametri acesteia, compania Clever Tech nu garanteaza functionarea aplicatiei iar soferul respectiv poate fi sanctionat prin intreruperea colaborarii cu compania Clever Tech, cu suspendarea dreptului de a primi Aplicatia de la un alt dispecerat.

17. Clever Tech nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului sau aplicatiei.

18. Clever Tech poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului sau aplicatiei. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

19. Clever Tech nu este responsabil pentru daune în caz de forțe majore (cutremur, incedii etc).

DREPTURILE SI OBLIGATIILE TRANSPORTATORULUI

20. Transportatorul are dreptul de a beneficia in intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor si Conditiilor.

21. Transportatorul are obligatia de a furniza in mod real si corect informatiile solicitate odata cu creearea Contului.

22. Transportatorul are obligatia de a indeplini cu diligenta serviciile de transport contractate prin intermediul Aplicatiei.

23. Transportatorul are obligatia de a notifica, prin intermediul Aplicatiei, Clientul cu privire la timpul necesar pentru a ajunge la destinatie, daca intarzie precum si orice impedimente in ducerea la indeplinire a contractului de transport.

24. Transportatorul este raspunzator pentru buna indeplinire a contractului.

25. Constituie incalcari ale termenilor si conditiilor de utilizare a Aplicatiei urmatoarele fapte:

26. Pentru incalcarile prevazute la punctul 25 se aplica una sau mai multe din urmatoarele sanctiuni:

27. Transportatorul declara si atesta ca:

a) documentele care atesta calitatea de transportator, licenta, identitatea transportatorului, precum si toate documentele puse la dispozitia CLEVERTECH sunt conforme cu originalul si isi asuma integral raspunderea pentru veridicitatea continutului acestora

b) isi asuma integral raspunderea pentru modul de aducere la indeplinire a serviciilor de transport prestate

c) contractul de transport intre client si transportator este un res inter alias acta fata de CLEVER TECH, acesta din urma neavand nicio raspundere/obligatie fata de client pentru modul in care transportatorul intelege sa presteze serviciul de transport

d) in mod exclusiv, transportatorul garanteaza  pentru siguranta clientului , CLEVER TECH neputand fi tras la raspundere pentru orice incident ar interveni pe parcursul desfasurarii contractului de transport

e) are toate licentele necesare prestarii serviciilor de transport, fiind singurul raspunzator in fata legii, organelor abilitate in ipoteza in care nu poate prezenta documentele ce ii confirma aceasta calitate

f) va aduce la cunostinta CLEVER TECH, prin intermediul chat-ului din aplicatia de sofer sau prin email la adresa support@clevertaxi.com, daca licenta de taxi/transport atestate/ permis de condus sufera vreo modificare in termen de 5 zile lucratoare de la momentul intervenirii modificarii, sub sanctiunea suspendarii contului din cadrul platformei CLEVERTAXI

g) in vederea identificarii mai facile de catre Client, solicita identificarea in cadrul aplicatiei Clever Taxi cu urmatoarele date: nume, prenume, numele dispeceratului la care este arondat, numarul de inmatriculare al vehiculului, indicativul masinii in cadrul dispeceratului, poza de profil.
Aceste date au fost furnizate de transportator. Transportatorul este unic raspunzator pentru datele furnizate in cadrul aplicatiei, el fiind obligat sa apere interesele CLEVER TECH in cazul in care exista o situatie litigioasa avand ca izvor informatiile furnizate de catre acesta in scopul identificarii in cadrul aplicatiei CLEVER TAXI.

PROPRIETATE INTELECTUALA

28. Intregul continut al Aplicatiei, incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea Clever Tech si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusive dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.

CONFIDENTIALITATE

29. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, Clever Tech urmeaza sa administreze datele publicate pe Aplicatie numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Clientii / Transportatorii le furnizeaza cu ocazia accesarii Aplicatiei si/sau completarii formularelor disponibile pe Aplicatie. Prezenta prevedere se completeaza cu anexa “Prelucrarea datelor cu caracter personal” aflata pe site-ul www.clevertaxi.com

30. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare online utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date Clever Taxi și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către Clever Tech și de partenerii săi agreați.

31. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile Aplicatiei, condiționate de logare.

LEGEA APLICABILA. LITIGII

32. Dispozitiile prezentelor Termeni si Conditii sunt guvernate si se supun dispozitiilor legale romane in vigoare.

33. Persoanele ce urmeaza sa foloseasca Aplicatia vor incerca stingerea pe cale amiabila o oricaror neintelegeri aparute ca urmare a utilizarii Aplicatiei.

34. Orice litigiu aparut in legatura cu Termenii si Conditiile Aplicatiei va fi solutionat de instantele competente din municipiul Bucuresti.

35. Prin utilizarea aplicatiei Transportatorul declara ca intelege ca serviciile prestate de CLEVER TECH prin intermediul Aplicatiei Clever Taxi nu intra sub incidenta dispozitiilor art.6 lit. f din Legea 38/2003

ANEXA 1- PLATI CARD

1 Prin accesarea platformei CLEVERTAXI, transportatorul isi exprima acordul ca CLEVERTECH SRL să emită facturi  reprezentand contravaloarea serviciilor de transport in regim taxi si achitate prin intermediul platii cu cardul, pentru, în numele şi în contul TRANSPORTATORULUI conform art. 319 alin. (18) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 96 alin. (1) - (4) din Hotărârea nr. 1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare (denumite in continuare „auto-facturile”).

2. Prin accesarea platfomei CLEVERTAXI, facturile emise de CLEVERTECH în numele şi în contul TRANSPORTATORULUI sunt considerate ca fiind acceptate de TRANSPORTATOR dacă acesta nu are nicio obiecţie în scris în termen de 10 zile de la data emiterii/comunicării facturii în numele şi în contul TRANSPORTATORULUI.

3. Facturile emise in acest sistem se vor regasi in contul transportatorului, in sectiunea “Istoric comenzi” din cadrul platformei CLEVERTAXI

4. Transportatorul declara si isi asuma in integralitate raspunderea pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin in conformitate cu dispozitiile codului fiscal si normelor metodologice ale acestuia

5. Prezenta anexa va intra în vigoare la data manifestarii acordului de vointa al transportatorului, prin prima logare in platforma CLEVERTAXI efectuata ulterior datei de 10.04.2017