CAMPANIE PROMOȚIONALĂ „CLEVER ȘANSE”

S.C. Clever Tech S.R.L. (în continuare ”Clever Taxi”), persoană juridică de naționalitate română cu sediul în municipiul București, Str. Piatra Mare nr. 1, cam. 2, bl. 11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sector 2, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10163/2011, Cod Unic de Înregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office reprezentat prin DUMITRU ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Str. Simetriei nr. 22, sector 2, CNP 1850121420071, în calitate de administrator, are calitatea de organizator al campaniei „ȘANSE CLEVER”.

 

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

 

Prezentul regulament de desfășurare al campaniei se regăsește în meniul aplicației Clever Taxi Driver și pe site-ul oficial al companiei www.clevertaxi.com. De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului.

 

Art.​ ​1​ ​DURATA​ SCOPUL ​ȘI​ ​LOCUL​ ​DESFĂȘURĂRII​ ​CAMPANIEI

 

Campania se desfășoară online în cadrul platformei “Clever Taxi”, în orașele Brașov, București și Cluj-Napoca, în perioada 03.08.2018 (ora 00:00:00) - 16.09.2018 (ora 23:59:59).

 

Campania este valabilă doar pentru utilizatorii care au versiunea aplicației care afișează concursul și au un cont unic înregistrat în aplicația Clever Taxi Driver.

 

Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 

Art.​ ​2​ ​DREPTUL​ ​DE​ ​A​ ​PARTICIPA

 

La această Campanie poate participa orice utilizator care are cel puțin 21 ani și care deține un cont singular în aplicația Clever Taxi, din momentul începerii campaniei 03.08.2018 (00:00:00), în orașele Brașov, București și Cluj-Napoca.

 

Campania este valabilă doar pentru utilizatorii care au versiunea aplicației care afișează concursul.

 

Orice cursă nouă realizată cu succes aduce puncte care îl ajută să deblocheze premiile zilnice și reprezintă o șansă pentru marele premiu.

 

Nu pot participa Angajaţi ai Organizatorului, soţii și rudele acestora până la gradul III inclusiv. De asemenea, colaboratorii  Clever Taxi, precum şi angajaţii acestora.

 

Art.​ ​3​ ​​MECANISMUL​ ​DE​ ​DESFĂȘURARE​ ​AL​ ​CAMPANIEI

 

Clever Taxi oferă în total 12.903 (doisprezecemiinouăsutetrei) premii, premii ce au sume diferite, conform art. 4, utilizabile atât in aplicația Clever Taxi, cât si pentru achiziționarea serviciilor / produselor partenerilor Clever Taxi.

 

Utilizatorii trebuie să realizeze o cursă de taxi cu succes pentru a putea beneficia prin tragere la sorți de o șansă de a câștiga marele premiu. Pentru a debloca un premiu zilnic, participantul trebuie să adune un număr de 17 puncte. Aceste puncte le adună realizând cu succes cursele cu plata în aplicație sau cash.  Totodată, o comandă cu plata cu cardul, de livrare sau corporate valorează 3 puncte, respectiv 3 șanse pentru unul din marile premii (un abonament anual gratuit în aplicația Clever Taxi sau un voucher de călătorie în valoare de 2.000 Euro sau un autoturism marca Skoda Octavia). O comandă finalizată cash, va valora 1 punct. Un utilizator poate debloca un singur premiu în 24 de ore. Astfel, un utilizator poate debloca un număr maxim de 45 de premii pentru toată durata campaniei.

Pentru a câștiga unul din premiile zilnice (o masă de prânz de la partenerii campaniei, o spălare auto de la parteneri, produse pe bază de cafea de la parteneri, zile de abonament Clever taxi, pachete de 5 credite în Clever Taxi) participanții trebuie sa obțină minim 17 (șaptesprezece) puncte in 24 (douăzecișipatru) de ore. În cadrul prezentei campanii, un punct se obține la realizarea unei curse cu plata în numerar, în timp ce 3 (trei) puncte se obțin la realizarea unei curse cu plata prin aplicația Clever Taxi.

Pentru acordarea premiilor zilnice, numărul punctelor obținute se resetează in fiecare zi la ora 04:00.

 

O cursa de taxi realizată cu succes presupune:

 • clientul nu a anulat comanda făcută;
 • clientul s-a prezentat la comandă;
 • șoferul s-a prezentat la comandă și a apăsat butonul „A sosit clientul”;
 • șofer a dus clientul la destinație și a finalizat cursa.

 

În momentul în care utilizatorii apăsă în aplicație pe unul dintre cadourile afișate în pagina Campaniei, aceștia vor fi informați dacă au câștigat și ce anume au câștigat.

 

Premiile sunt afișate în aplicația Clever Taxi Driver, în momentul în care utilizatorul câștigă, sub forma unui cod de voucher pe care îl găsesc în meniul aplicației precum și detalii despre revendicarea premiului și valabilitatea acestuia.

 

Premiile vor fi acordate în aplicația Clever Taxi până la epuizarea fondului total de premii. În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 

Art. 4 PREMII

 •  5.000 (cincimii) de vouchere pentru achiziționarea unui produs pe bază de cafea în valoare de 10 (zece) lei fiecare;
 • 100 (osută) de vouchere de pentru achiziționarea combustibilului de la partenerii Clever Taxi în valoare de 50 (cinzeci) lei fiecare;
 • 2.000 (douămii) de pachete de 5 (cinci) credite utilizabile în aplicația Clever Taxi în valoare de 15 (cinsprezece) lei fiecare;
 • 300 (treisute) abonamente lunare gratuite valabile în Clever Taxi în valoare de 100 (osută) de lei fiecare;
 • 2.000 (douămii) de vouchere pentru o spălare auto efectuată de partenerii Clever Taxi în valoare de 25 (douăzecișicinci) lei fiecare;
 • 1.500 (omiecincisute) de abonamente săptămânale gratuite valabile în Clever Taxi în valoare de 25 (douăzecișicinci) lei fiecare;
 • 500 (cincisute) de abonamente de o zi gratuite valabile în Clever Taxi în valoare de 3,6 (treileișișaizecidebani) lei fiecare;
 • 1.500 (omiecincisute) de vouchere pentru o masă de prânz oferită de partenerii campaniei, în valoare de 15 (cinsprezece) lei fiecare.
 • 1 (un) abonament anual gratuit în aplicația Clever Taxi, în valoare de 1.200 (omiedouăsute) lei;
 • 1 (un) voucher de călătorie oferit de Vola.RO S.R.L., în valoare de 2.000 (douămii) Euro;
 • 1 (un) automobil marca Skoda Octavia, îm valoare de 20000 (douăzecidemii) Euro.

Fondul total de premii este în valoare de €51.000 euro (cinzecișiunumiieuro).

 

Premiile constând în o masă de prânz de la partenerii campaniei, o spălare auto de la parteneri, produse pe bază de cafea de la parteneri sunt valabile în locațiile partenere semnalizate în aplicație, din Brașov, București și Cluj-Napoca, 24 de ore din momentul câștigării premiului.

 

Premiile sunt afișate în aplicația Clever Taxi în momentul în care utilizatorul câștigă sub forma unui cod de voucher în meniul aplicației Clever Taxi Driver.

 

Un utilizator poate câștiga un maximum de 45 (patruzecișicinci) de premii.

 

ART. 5 INTRAREA ÎN POSESIE A PREMILOR

 

Câștigătorii vor fi notificați printr-un mesaj de tip push în momentul în care au aculumat punctele necesare deblocării unui cadou pentru a fi înștiințați că beneficiază de o nouă șansă de câștig.

 

În momentul în care utilizatorii apasă în aplicație pe unul dintre cadourile afișate în pagina Campaniei, aceștia vor fi informați dacă au câștigat și ce anume au câștigat.

 

Premiile sunt afișate în aplicația Clever Taxi în momentul în care utilizatorul câștigă sub forma unui cod de voucher pe care îl pot folosi în locațiile partenere sau în aplicația Clever Taxi Driver.

 

Un utilizator poate câștiga un maximum de 45 (patruzecișicinci) de premii.

 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nu pot fi compensate în bani.

 

Organizatorul își declină orice răspundere cu privire la alocarea sau activarea unui Premiu în situația în care Participantul: nu răspunde la apelurile Organizatorului, nu poate fi contactat, și-a dezactivat contul Clever Taxi în termen de 5 zile.

 

ATENȚIE: Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje pe telefonul mobil sau pe adresa de email prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la această Campanie/altă campanie și care nu au fost transmise de Clever Taxi.

 

Art. 6 OBLIGAȚII FISCALE ȘI BANCARE

 

PREMIILE prevăzute la art. 5 intră sub incidenta prevederilor art. 115 din Codul Fiscal.

 

1) Organizatorul va suporta impozitul aferent Premiilor oferite în această Campanie precum și costurile de livrare a Premiilor Zilnice fizice. Toate costurile ce decurg din ridicarea tuturor premiilor obţinute precum şi toate taxele aferente bunurilor şi serviciilor oferite ca Premii în cadrul Campaniei, precum și orice altă cheltuială suportată de Participanți ocazionată de intrarea în posesie a premiilor obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul și cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorilor.

 

2) Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul.

 

3) Câştigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii de venit cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesie a Premiului.

 

4) Prin participarea la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

 

Art. ​7​ ​​PREVEDERI​ ​DIVERSE

 

Încercarea de fraudare a sistemului atrage :

 • descalificarea din cadrul campaniei;
 • blocarea contului de utilizator CLEVER TAXI;

 

Prin frauda se înțelege:

 • participarea la concurs prin efectuarea de curse de către rude sau afini până la gradul III inclusiv ale tuturor angajaților CLEVER TAXI;
 • efectuarea plății pentru propria cursă (doar în cazul șoferilor care utilizează sistemul CLEVER TAXI și își răspund singur la comenzi);
 • realizarea de comenzi false pentru a primi puncte
 • existenta unor discrepante între traseul urmat și valoarea cursei efectiv plătite.

 

Nu se iau în considerare comenzile la care utilizatorul nu s-a prezentat („Neprezentare client”) sau comenzile pe care utilizatorul sau șoferul de taxi le-a anulat („Anulare comanda”).

 

În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/ punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților la Campania existentă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.

 

Art.​ ​8​ ​​PRELUCRAREA​ ​DATELOR​ ​CU​ ​CARACTER​ ​PERSONAL

1) Prin participarea la Campanie, Participanții consimt că Organizatorul și Agenția (împuternicitul Organizatorului în sensul legii 677/2001) să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile numerele de telefon ale Participanților la Campanie.

 

2) De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord să furnizeze următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator alocării unui Premiu: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, domiciliu, date de identificare din actul de identitate.

 

 3) În scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale, Organizatorul condiționează atribuirea Marelui Premiu și a Premiilor fizice mai mari de 600 (șasesutelei) lei de prezentarea actelor de identitate, inclusiv CNP / actele societății.

 

4) Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial în scopul Campaniei.

 

5) Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

 

6) Cu acordul expres al Participanților câștigători, persoana și imaginea acestuia vor putea fi folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator fără niciun fel de obligație de plată.

 

7) Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

 

8) În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestora, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanților de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile și în condiţiile prevăzute de lege. Participanții nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele definite în Legea Nr. 677/2001 și se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată şi semnată către Organizator la adresa sediului social

Art.9​ ​LITIGII

 

Orice diferență între participant și organizator se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată în raza teritoriala a cărora se află sediul organizatorului.

ORGANIZATOR,

S.C. Clever Tech S.R.L.

prin administrator

DUMITRU ALEXANDRU