CAMPANIE PROMOTIONALA
„BONUS COMENZI TAXI”


S.C. Clever Tech S.R.L. (in continuare Clever), persoana juridica de nationalitate romana cu sediul in Bucuresti, Aleea Piatra Mare nr 1, sect 2, cu nr. de ordine in Registrul Comertului J40/10163/2011, Cod Unic de Inregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office are calitatea de organizator al campaniei “BONUS COMENZI TAXI”

In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

Prezentul regulament de desfasurare al campaniei se regaste pe site-ul www.clevertaxi.com

Art. 1 DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

Campania se desfasoara online in cadrul platformei “Clever Taxi Driver” in perioada 06.10.2017-31.10.2017 (ora 23:59)


Art. 2 DREPTUL DE A PARTICIPA"

La aceasta Campanie pot participa transportatorii, din Suceava, Bacău, Galați , care :

Prezentele conditii de participare sunt cumulative.


ART. 3 MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a se inscrie in cadrul prezentei campanii utilizatorii platfomei CLEVER TAXI Driver, trebuie sa isi manifeste acordul, acceptand termenii si conditiile prevazute in prezentul regulament prin apasarea butonului “Particip”
In perioada de desfasurare a campaniei, participantii trebuie sa efectueze cat mai multe curse.
Prin curse efectuate se intelege, curse la care transportatorul s-a prezentat efectiv la punctul de preluare al clientului, iar clientul nu a anulat cursa in aplicatie. Contorizam o singura interactiune pasager-sofer pe saptamana. Implicit, daca un un client da 3 comenzi preluate de acelasi sofer, driverului i se va adauga o singura comanda la total.
Premiile vor fi acordate in ordinea cronologica in care participantii au atins unul din cele 2 obiective.
Bonusurile nu se cumuleaza.
Castigatorii vor fi publicati pe site-ul www.clevertaxi.com sectiunea concursuri Campania BONUS COMENZI TAXI”.
Castigatorii vor fi notificati cu privire la premiile castigate atat telefonic cat si prin intermediul platformei CLEVER TAXI .

ART.4 PREMII

Premiile din cadrul prezentei campanii sunt:

Fondul total de premii pentru fiecare oras este in cuantum de 10.000 lei
Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane.


ART 5 INTRAREA IN POSESIE A PREMILOR

Premiile vor fi virate in contul bancar al participantului indicat de catre acesta in cadrul aplicatiei CLEVERTAXI, in termen de 15 zile , de la data de 1.11.2017 ora 13:00


Art. 6 OBLIGATII FISCALE SI BANCARE

PREMIILE prevazute la art. 4 intra sub incidenta prevederilor art. 115 din Codul Fiscal si pe cale de consecinta se va retine la sursa impozitul pe venit in cuantum de 16%. Catre beneficiar urmand a fi virate sumele nete, dupa retinerea impozitului pe venit.

Art.7 FONDURI NEEPUIZATE

In cazul in care fondul de premii nu a fost epuizat in totalitate, restul de fonduri va ramane in patrimoniul Organizatorului.

Art.8 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001.
Participantii isi manifesta acordul de a le fi prelucrate datele cu caracter personal, in scop de marketing si publicitate.

Art.9 LITIGII

Orice diferend intre participant si organizator se va solutiona pe cale amiabila, in cazul in care acest lucru nu este posibil , partile se vor adresa instantelor de judecata in raza teritoriala a carora se afla sediul organizatorului.

Art.10 PREVEDERI DIVERSE

Incercarea de fraudare a sistemului atrage :


CLEVER TECH