Termeni si Conditii pentru
aplicatia CLEVERINTRODUCERE


Acesti termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constituie acordul legal dintre dumneavoastra si Clever Tech S.R.L. (“Clever Tech”). Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii inaintea utilizarii in orice mod a aplicatiei informatice CLEVER pentru Clienti (“Aplicatia”). Pentru a utiliza Aplicatia este necesar acordul dumneavoastra cu privire la acesti termeni si conditii. Inregistrarea unui cont pe Aplicatie si/sau folosirea serviciilor de intermediere oferite de Aplicatie reprezinta acceptarea acestor Termeni si Conditii.


Prin acordul dumneavoastra referitor la acesti Termeni si Conditii, dumneavoastra declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, ca sunteti o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania, iar reprezentantii dumneavoastra sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dumneavoastra cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Aplicatiei.


Aplicatia este un program informatic mobil care va permite sa comandati un taxi sau un autovehicul cu sofer pentru prestarea serviciului de transport in regim de inchiriere, prin intermediul unui echipament mobil, fara alte formalitati. Aplicatia detecteaza in mod automat locatia Clientului si dupa confirmarea adresei, va trimite comenzi catre Transportatorii disponibili din respectiva zona. Mai multe detalii despre functionarea Aplicatiei regasiti in sectiunile Scopul Aplicatiei, Conditiile pentru functionarea corespunzatoare a Aplicatiei si Functionalitatile Aplicatiei.DEFINITII


Termenii folositi in continuare vor avea urmatorul inteles:


Titlurile din cuprinsul acestor Termeni si Conditii sunt inserate doar in scop orientativ si nu vor afecta in vreun fel interpretarea prevederilor din cuprinsul acesteia.


Termenii din cadrul prezentelor Termeni si Conditii au semnificatiile definite mai sus. Orice referinta la numarul singular include, de asemenea, o referinta la numarul plural si viceversa; orice referire la genul masculin va include, de asemenea, o referire la genul feminin si / sau neutru si viceversa.


SCOPUL APLICATIEI


Scopul Aplicatiei este intermedierea de servicii de transport intre Clienti si Transportatori. Orice utilizare a Aplicatiei in alte scopuri nu este permisa, iar Clever Tech nu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu cauzat prin utilizarea Aplicatiei in alte scopuri.


Serviciile de transport care sunt intermediate prin Aplicatie se refera la:

 1. Servicii de transport in regim taxi, asa cum acestea sunt reglementate de Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim taxi si in regim de inchiriere si de legislatia secundara pentru aplicarea acesteia;

 2. Servicii de transport in regim de inchiriere, respectiv servicii de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispozitia clientilor pe baza de contract de inchiriere, asa cum acestea sunt reglementate de Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim taxi si in regim de inchiriere si de legislatia secundara pentru aplicarea acesteia.CONDITII PENTRU FUNCTIONAREA CORESPUZATOARE A APLICATIEI


Aplicatia functioneaza pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tableta) cu sistem de operare Android, IOS, Windows Phone si Blackberry si care indeplineste urmatoarele conditii:


Pentru a beneficia de toate functionalitatile Aplicatiei va rugam sa contactati departamentul tehnic, la adresa office@clevertaxi.com, pentru a verifica daca dispozitivul dumneavoastra intruneste specificatiile tehnice necesare unei functionari optime a aplicatiei.


Aplicatia este compatibila cu oricare dintre retelele de telefonie mobila cu conexiune de date mobile 3G sau 4G.


Clientii care doresc sa foloseasca Aplicatia urmeaza sa isi creeze un Cont pe Aplicatie, furnizand urmatoarele informatii personale, supunandu-se termenilor din Politica de Confidentialitate Clever:

 1. Datele de identificare ale Clientului, conforme cu realitatea;

 2. Datele de contact ale Clientului, astfel cum sunt solicitate de Aplicatie;

 3. Alte informatii solicitate cu ocazia inregistrarii Contului.


Nu sunt permise:


Nerespectarea oricareia dintre aceste reguli atrage dupa sine raspunderea civila, penala sau contraventionala, dupa caz. Clever Tech va investiga faptele care implica asemenea incalcari, cooperand cu autoritatile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de incalcari.FUNCTIONALITATILE APLICATIEI


Aplicatia va permite identificarea taxiurilor apartinand mai multor companii de taxi sau mai multor soferi de transport in regim de inchiriere apartinand mai multor companii de transport, Clientul avand posibilitatea sa aleaga in functie de diverse criterii: taxi sau sofer de transport in regim de inchiriere, tariful practicat, timpul de asteptare etc. Pentru a contracta o cursa cu un Transportator, Clientul va parcurge urmatorii pasi:

 1. deschide Aplicatia;

 2. introduce adresa locului unde se afla sau selecteaza optiunea de identificare prin Aplicatie a adresei exacte;

 3. optional, poate introduce adresa destinatiei cursei;

 4. selecteaza optiunea de cautare a unor soferi disponibili;

 5. Aplicatia arata soferii care si-au exprimat disponibilitatea pentru contractarea cursei (impreuna cu modalitatea de transport aferenta) aflati in apropiere, tariful acestora si timpul estimat de asteptare pana la sosire;

 6. Clientul selecteaza soferul dorit, avand la dispozitie prin Aplicatie informatii referitoare la: modalitatea de transport, tariful practicat (pe baza caruia se calculeaza contravaloarea cursei), informatii despre sofer (nume, prenume, fotografie), informatii despre autovehicul (marca si model, numar de inmatriculare);

 7. acceptarea de catre Client a ofertei soferului echivaleaza cu acordul pentru incheierea unui contract intre Client si Transportator avand ca obiect prestarea de servicii de transport, in conditiile stabilite de Transportator;

 8. Clientul asteapta sosirea masinii in timpul indicat si efectuarea cursei.


Aplicatia va mai pune la dispozitia Clientului si urmatoarele functii: posibilitatea platii cu cardul a contravalorii curselor prin intermediul Aplicatiei, comunicarea cu soferul prin chat sau prin numarul de telefon, alegerea soferului in functie notele acordate de alti Clienti, selectarea diverselor optiuni legate de masina (aer conditionat, loc extra pentru bagaje, calatoria cu un animal de companie etc.) si posibilitatea de a acorda o nota soferului sau de a face sugestii si reclamatii prin intermediul Aplicatiei. In ceea ce priveste reclamatiile cu privire la Serviciile intermediate prin Aplicatie, Clever Tech poate transmite aceste reclamatii catre Transportator.


In ceea ce priveste posibilitatea platii cu cardul prin intermediul Aplicatiei, se vor retine comisioanele agreate cu procesatorul de plati. Tot in acest caz, Clientul va putea opta pentru o bonificatie suplimentara din contravalorea Serviciului (“TIPS”).DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLEVER TECH


Clever Tech se obliga sa publice toate Cererile de Transport transmise de Clienti prin intermediul Aplicatiei, care sunt conforme cu prevederile / conditiile impuse prin prezentele Termeni si Conditii.


Clever Tech se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Aplicatiei sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Cererea de Transport de catre Client si datele publicate pe Aplicatie de catre Clever Tech, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Clienti care se datoreaza faptului ca Clever Tech a modificat partial Cererea de Transport astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Aplicatie.


Clever Tech isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile, notificand modificarea respectiva inaintea utilizarii Aplicatiei de catre Client. Termenii si Conditiile pot fi accesate oricand in sectiunea Termeni si Conditii din Aplicatie. Daca Clientul nu este de acord cu modificarea Termenilor si Conditiilor, nu va mai putea utiliza Aplicatia.


Clever Tech poate schimba in orice moment continutul si conditiile de folosire a Aplicatiei. Modificarile devin valabile in momentul in care au fost facute publice prin intermediul Aplicatiei.DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI


Clientul are dreptul de a beneficia de Aplicatie atat timp cat nu incalca prevederile Termenilor si Conditiilor. In continuare, Clientul isi asuma respectarea urmatoarelor obligatii si are urmatoarele drepturi:


Contractarea serviciilor de transport prin Aplicatie. Cererea de Transport inaintata de Client trebuie sa fie ferma si corecta. Acest lucru inseamna ca Cererea de Transport trebuie sa cuprinda locatia reala a persoanei care urmeaza sa fie transportata. Clientul este direct responsabil pentru neducerea la indeplinire de catre Transportatori a serviciilor de transport din culpa Clientului, incluzand dar fara a se limita la, mentionarea eronata a adresei de unde Clientul doreste sa inceapa cursa.


Petntru functionarea in conditii normale a Aplicatiei si pentru asigurarea unui mediu eficient de intermediere a serviciilor de transport, pentru cazuri justificate de conduita Clientului, Clever Tech isi rezerva dreptul de suspendare a Contului Clientului pe o perioada de 24 ore.


Executarea serviciilor de Transportatori. Desi Clever Tech nu este prestator de servicii de transport, Clientul are dreptul de a raporta orice neregula cu privire la prestarea serviciului de transport catre Clever Tech. In acest caz, Clever Tech poate aplica sanctiuni de suspendare a Conturilor soferilor, de excludere a soferilor din Aplicatie sau de incetare a relatiilor contractuale cu Transporatorul. De asemenea, in cazul raportarii conduitei necorespunzatoare a soferilor, Clever Tech va transmite raportarile primite catre Transportator.


Plata serviciilor de transport. Utilizarea Aplicatiei este gratuita pentru Clienti. Acest lucru nu va afecta insa obligatia Clientului de a plati tarifele cursei Transportatorului, gratuitatea referindu-se doar la utilizarea de catre Client a Aplicatiei. Beneficiarul are dreptul sa efectueze plata contravalorii curselor prin numerar, cu cardul la POS-ul Transportatorului, daca autovehiculul este dotat in acest sens, sau cardul prin intermediul Aplicatiei.


Altele. In masura in care Clientul afla ca Transportatorul sau taximetristul sau soferul de transport in regim de inchiriere nu detine autorizatiile / avizele / permisele / atestatele / licentele necesare in baza legii pentru prestarea serviciilor de transport, Clientul are obligatia sa notifice acest fapt Clever Tech, astfel incat acesta din urma sa poata demara procedura de verificare a autorizatiilor Transportatorului, taximetristului sau soferului respectiv.Clientul are dreptul de a beneficia de asistenta si suport din partea Clever Tech, prin posibilitatea accesarii departamentului de relatii cu Clientii Clever Tech, la datele de contact identificate in Aplicatie. Subliniem că este dreptul Clientului de a se adresa și/sau direct transportatorului autorizat.


Clientul se poate retrage oricand din prezentul contract prin stergerea contului si dezinstalarea aplicatiei fara plata vreunei sume de bani. Retragerea din acest contract va atrage imposibilitatea utilizarii Aplicatiei de catre Client. Ulterior crearii Contului, utilizarea Aplicatiei echivaleaza cu acceptarea Termenilor si Conditiilor in forma existenta la momentul Anuntului.PROPRIETATE INTELECTUALA


Intregul continut al Aplicatiei, incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea Clever Tech si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.


Clever Tech acorda Clientului un drept de utilizare al Aplicatiei neexclusiv si temporar pe perioada in care Clientul isi mentine Contul activ.CONFIDENTIALITATE


Prezentele Termeni si Conditii se completeaza cu Politica de Confidentialitate Clever aflata pe site-ul www.clevertaxi.com si in cadrul Aplicatiei la sectiunea „Politica de Confidentialitate” din cuprinsul meniului lateral al Aplicatiei. Recomandăm Clientului a consulta si propria politică de confidențialitate a prestatorilor de servicii de transport.LIMITAREA RASPUNDERII


Serviciul de transport va fi prestat in baza termenilor si conditiilor fiecarui Transportator si in baza legislatiei aplicabile. Clever Tech nu este raspunzator pentru modalitatea sau calitatea prestarii Serviciilor, aceasta raspundere fiind a Transportatorilor, in calitate de prestatori ai Serviciilor. De asemenea, orice obligatie legala a Transportatorului fata de Client va ramane in sarcina Transportatorului. Pentru evitarea oricarui dubiu, Clever Tech nu se substituie Transportatorului si nu presteaza Servicii pentru Clienti. Clever Tech depune diligentele pentru a se asigura ca Transportatorii detin autorizatiile solicitate de legislatia privind transportul in regim de taxi sau in regim de inchiriere cu sofer pentru efectuarea acestor servicii. Cu toate acestea, in masura in care nu se face dovada ca Clever Tech ar fi avut cunostinta despre acest caz la momentul contractarii cursei si l-ar fi acceptat, daca se dovedeste ca Transportatorul nu ar fi detinut autorizatiile cerute de lege la momentul contractarii si/sau prestarii cursei, Clientul poate solicita exclusiv Transportatorului acoperirea oricarui prejudiciu creat.


In ceea ce priveste transmiterea unui exemplar de contract pentru prestarea Serviciilor in cazul transportului in regim de inchiriere, precum si obligatia de a transmite documentele justificative fiscale catre Client (i.e. bon client, factura pentru Servicii, factura pentru bonificatia de tip TIPS), aceste obligatii auxiliare Serviciilor apartin exclusiv Transportatorilor si/sau a soferilor, acestia avand raspunderea pentru indeplinirea acestor obligatii. Cu toate acestea, in cazul transportului in regim de inchiriere, aceste documente (emise in numele Transportatorului) vor putea fi accesate de catre Client prin intermediul Aplicatiei.


Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor Contului (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.


Clever Tech nu poate fi tinut responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Clever Tech a oricareia din obligatiile sale conform prezentelor Termeni si Conditii.


Clever Tech nu este responsabil pentru daune in caz de forta majora (cutremur, incedii etc).LEGEA APLICABILA. LITIGII


Dispozitiile prezentelor Termeni si Conditii sunt guvernate si se supun dispozitiilor legale romane in vigoare.


Clientii ce urmeaza sa foloseasca Aplicatia vor incerca stingerea pe cale amiabila o oricaror dispute aparute ca urmare a utilizarii Aplicatiei.


Orice litigiu aparut in legatura cu Termenii si Conditiile Aplicatiei va putea fi solutionat de instantele competente din municipiul Bucuresti.


Prin utilizarea Aplicatiei, Clientul declara ca intelege ca serviciile prestate de Clever Tech de punere la dispozitie a Aplicatiei nu intra sub incidenta dispozitiilor din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim taxi si in regim de inchiriere.DISPOZITII FINALE


Clientul accepta prin prezenta in mod expres prevederile sectiunilor „Drepturile si Obligatiile Clientului” si „Limitarea raspunderii” de mai sus.


Avand in vedere ca Aplicatia a intermediat in trecut exclusiv servicii de transport in regim taxi, odata cu extinderea functionalitatii Aplicatiei astfel incat sa permita si intermedierea serviciilor de transport realizate in regim de inchiriere cu sofer, denumirea veche „Clever Taxi” (e.g. cu privire la Aplicatie, cu privire la site-ul Clever Tech) se va modifica in „Clever” (i.e. cu eliminarea sintagmei „Taxi”). Cu toate acestea, de la momentul implementarii noii functionalitati a aplicatiei si pana la momentul schimbarii integrale a denumirii vechi, poate exista o perioada in care denumirea veche „Clever Taxi” inca sa fie vizibila. Cu toate acestea, prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Clientul declara ca a luat la cunostinta deplina tipul serviciilor intermediate prin Aplicatie si ca nu este indus in eroare cu privire la tipul serviciilor de transport care sunt intermediate prin Aplicatie, pe aceasta perioada tranzitorie.


Clientul accepta acesti Termeni si Conditii, prin bifarea casutei corespunzatoare din Aplicatie si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plati online.
ANEXA NR.1

Taxa de anulare și Taxa de neprezentare în cadrul Platformei digitale

În cadrul Platformei digitale, indiferent de tipul de serviciu de transport intermediat, Utilizatorului îi poate fi impusă o taxă de anulare a serviciului de intermediere a comenzii de transport sau o taxă de neprezentare, fiecare în cuantum de 9 lei în condițiile prezentate mai jos.
A. Taxa de anulare, pentru plata cu cardul, se aplică după acceptarea comenzii de către conducătorul auto:
Dacă Utilizatorul decide să anuleze comanda după 2 sau mai multe minute după ce conducătorul auto a acceptat comanda, se va percepe Utilizatorului o taxă de anulare de 9 lei.
B. Taxa de neprezentare, pentru plata cu cardul, se aplică după sosirea autovehiculului la adresa de preluare, în cazul în care conducătorul auto anulează cursa, după un timp de așteptare de 3 minute (începând cu momentul sosirii la adresa de preluare):
- Dacă Utilizatorul/pasagerul nu se află la adresa de preluare menționată în cadrul Platformei digitale în termen de 3 minute de la sosirea conducătorului auto, conducătorul auto va anula cursa, urmând să fie perceput Utilizatorului o taxă de anulare de 9 lei (include taxa serviciu).