CAMPANIE PROMOȚIONALĂ „NAUGHTY OR NICE?

S.C. Clever Tech S.R.L. (în continuare ”Clever Taxi”), persoană juridică de naționalitate română cu sediul în București, Aleea Piatra Mare nr. 1, sector 2, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10163/2011, Cod Unic de Înregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office reprezentat prin DUMITRU ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Str. Simetriei nr. 22, sector 2, CNP 1850121420071, în calitate de administrator, are calitatea de organizator al campaniei „NAUGHTY OR NICE?”.

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

Prezentul regulament de desfășurare al campaniei se regăsește în meniul aplicației Clever Taxi și pe site-ul oficial al companiei www.clevertaxi.com. De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului.

Art.​ ​1​ ​DURATA,​ SCOPUL ​ȘI​ ​LOCUL​ ​DESFĂȘURĂRII​ ​CAMPANIEI

Campania se desfășoară online în cadrul platformei “Clever Taxi”, în București, în perioada 03.12.2018, ora 18:00:00 - 07.01.2019, ora 14:00:00 (Inclusiv).

Campania este valabilă doar pentru utilizatorii care au versiunea minimă a aplicației care afișează concursul: 3.0.6 pentru telefoane cu Android și 3.0.4 pentru cele cu iOS ca sisteme de operare.

Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Art.​ ​2​ ​DREPTUL​ ​DE​ ​A​ ​PARTICIPA

La această Campanie poate participa orice utilizator care are cel puțin 18 ani și a realizat cu succes o cursă prin aplicație, prin cash sau card, excepție făcând cursele corporate, în aplicația Clever Taxi, din momentul începerii campaniei 03.12.2018 (18:00:00), în București.

Campania este valabilă doar pentru utilizatorii care au versiunea minimă a aplicației care afișează concursul: 3.0.6 pentru telefoane cu Android și 3.0.4 pentru cele cu iOS.

Orice nouă cursă prin aplicație, prin cash sau card, excepție făcând cursele corporate, realizată cu succes aduce o nouă șansă de câștig oricărui utilizator din București și Cluj-Napoca care vede campania în aplicație. Nu se iau în considerare cursele cu plata prin aplicație ce sunt realizate prin serviciul Clever Corporate.

Nu pot participa Angajaţi ai Organizatorului, soţii și rudele acestora până la gradul III inclusiv. De asemenea, colaboratorii Clever Taxi, precum şi angajaţii acestora.

Art.​ ​3​ ​​MECANISMUL​ ​DE​ ​DESFĂȘURARE​ ​AL​ ​CAMPANIEI

Clever Taxi oferă:

Utilizatorii trebuie să realizeze cu succes o cursă de taxi prin aplicație, cash sau card, pentru a putea beneficia de o șansă de a câștiga unul dintre premiile oferite în Campanie. Orice cursă nouă prin aplicație, cash sau card, realizată cu succes deblochează o nouă șansă de câștig. Astfel, dacă spre exemplu un utilizator realizează 10 curse prin aplicație, cash sau card, pe întreaga perioadă a Campaniei, acesta va avea 10 șanse de câștig, fiecare șansă deblocându-se după fiecare cursă efectuată. Totuși, limita maximă de cadouri pe care un utilizator le poate debloca intr-o zi este de 4 cadouri.

Nu se iau în considerare cursele cu plata prin aplicație ce sunt realizare prin serviciul Clever Corporate.

O cursa de taxi realizată cu succes presupune:

- clientul nu a anulat comanda făcută;

- clientul s-a prezentat la comandă;

- șoferul s-a prezentat la comandă și a apăsat butonul „A sosit clientul”.

După fiecare cursă prin aplicație, prin cash sau card, realizată cu succes de către un utilizator, acesta va fi informat ca poate debloca un nou cadou în aplicație, cadou ce îi poate aduce un câștig sau nu, prin intermediul unei notificări de tip push, precum și în aplicație, prin ecranul ce afișează Campania, în momentul în care deschide din nou aplicația Clever Taxi.

În momentul în care utilizatorii intră din nou în aplicație, după ce au realizat o cursă cu succes, vor fi întrebați dacă au fost „Naughty or nice?”, putând să aleagă dintre cele două pictograme. După ce aceștia apasă în aplicație pe una dintre pictogramele în formă de felicitări afișate în pagina Campaniei, aceștia vor fi informați dacă au câștigat și ce anume au câștigat sau dacă nu au câștigat, deoarece există și starea de „necâștigător”, tradusă în aplicație prin următorul text: „Se pare că nu ai fost prea cuminte anul acesta și ai primit o nuielușă. Mai fă o cursă și deschide alt cadou.”.

Premiile sunt afișate în aplicația Clever Taxi, în momentul în care utilizatorul câștigă, sub forma unui cod de voucher pe care va trebui să îl introducă în aplicație fie apăsând butonul „Adaugă în cont” din ecranul care afișează toate premiile câștigate pe parcursul Campaniei, fie accesând secțiunea Contul Meu – Metode de plată – Adaugă voucher.

Înainte de a plasa comanda de taxi, utilizatorul trebuie să intre în detaliile comenzii, Metode de plată și să activeze voucherul câștigat, adăugat în cont, bifându-l.

Voucherele de mâncare vor putea fi folosite fie la comenzile online de la restaurantele partenere, fie direct în locație, conform art. 4. Voucherele de mâncare nu se cumulează. Astfel, dacă utilizatorul câștigă mai multe vouchere de mâncare într-o singură zi, realizând mai multe comenzi prin aplicație și deschizând mai multe cadouri, nu va putea să le cumuleze pentru aceeași comandă.

Premiile vor fi acordate în aplicația Clever Taxi până la epuizarea fondului total de premii. În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

Art. 4 PREMII

Fondul maxim total de premii este în valoare de €552.190 (cinci sute cincizeci și două de mii o sută nouăzeci), calculat la cursul BNR din data de 29.11.2018 - 4.6560 RON.

Premiile constand în vouchere de călătorie, sunt valabile în cadrul aplicației Clever Taxi 24 de ore din momentul recepționării de către participant. Astfel, utilizatorii pot folosi voucherele de călătorie câștigate doar în următoarele 24 de ore din momentul câștigării premiului.

Premiile sunt afișate în aplicația Clever Taxi, în momentul în care utilizatorul câștigă, sub forma unui cod de voucher pe care va trebui să îl introducă în meniul aplicației fie apăsând butonul „Adaugă în cont” din ecranul care afișează toate premiile câștigate pe parcursul Campaniei, fie accesând secțiunea Contul Meu – Metode de plată – Adaugă voucher. Înainte de a plasa comanda de taxi, utilizatorul trebuie să intre în detaliile comenzii, Metode de plată și să activeze voucherul câștigat bifându-l.

Premiile în vouchere de mâncare sunt afișare în aplicația Clever Taxi și pot fi folosite doar în locația restaurantului respectiv sau/și pentru comenzile online, nu se cumulează, utilizatorul putând folosi un singur voucher per comandă, și sunt valabile 24 de ore din momentul câștigării premiului în aplicație.

Voucherele se pot utiliza DOAR daca exista un card bancar atasat contului.

Un utilizator poate câștiga un maximum 4 premii pe zi.

Un utilizator poate câștiga un maximum de 100 de premii pe întreaga perioadă a campaniei.

ART. 5 INTRAREA ÎN POSESIE A PREMILOR

Câștigătorii vor fi înștiințați printr-o notificare de tip push în momentul în care au terminat de realizat o nouă cursă prin aplicație, cash sau card, pentru a fi informați că beneficiază de o nouă șansă de câștig, prin posibilitatea de a debloca un nou cadou.

În momentul în care utilizatorii apasă în aplicație pe una dintre pictogramele „Naughty or nice?” afișate în pagina Campaniei, aceștia vor fi informați dacă au câștigat și care este premiul câștigat sau dacă nu au câștigat.

Premiile sunt afișare în aplicația Clever Taxi în momentul în care utilizatorul câștigă sub forma unui cod de voucher pe care va trebui să îl introducă în meniul aplicației, secțiunea Contul Meu - Metode de plată - Adaugă Voucher sau să apese pe butonul „Adaugă în cont” din pagina „Vezi cadourile tale” sau pe care îl vor putea folosi în locațiile sau/și pe platformele online ale partenerilor Aria Burger, Speed Pizza, Rawdia și Bistro Dorobanți.

Un utilizator poate câștiga un maximum 4 premii pe zi.

Un utilizator poate câștiga un maximum de 100 de premii pe întreaga perioadă a campaniei.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nu pot fi compensate în bani.

Organizatorul își declină orice răspundere cu privire la alocarea sau activarea unui Premiu în situația în care Participantul: nu răspunde la apelurile Organizatorului, nu poate fi contactat, și-a dezactivat contul Clever Taxi.

ATENȚIE: Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje pe telefonul mobil sau pe adresa de email prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la această Campanie/altă campanie și care nu au fost transmise de Clever Taxi.

Art. 6 OBLIGAȚII FISCALE ȘI BANCARE

PREMIILE prevăzute la art. 5 intră sub incidenta prevederilor art. 115 din Codul Fiscal.

1) Organizatorul va suporta impozitul aferent Premiilor oferite în această Campanie. Toate costurile ce decurg din ridicarea tuturor premiilor obţinute precum şi toate taxele aferente bunurilor şi serviciilor oferite ca Premii în cadrul Campaniei, precum și orice altă cheltuială suportată de Participanți ocazionată de intrarea în posesie a premiilor obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul și cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorilor.

2) Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul.

3) Câştigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii de venit cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesie a Premiului.

4) Prin participarea la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

Art. ​7​ ​​PREVEDERI​ ​DIVERSE

Încercarea de fraudare a sistemului atrage :

Prin frauda se înțelege:

Nu se iau în considerare comenzile la care utilizatorul nu s-a prezentat („Neprezentare client”) sau comenzile pe care utilizatorul sau șoferul de taxi le-a anulat („Anulare comanda”).

În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/ punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților la Campania existentă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.

Art.​ ​8​ ​​PRELUCRAREA​ ​DATELOR​ ​CU​ ​CARACTER​ ​PERSONAL

1) Prin participarea la Campanie, Participanții consimt că Organizatorul și Agenția (împuternicitul Organizatorului în sensul legii 677/2001) să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile numerele de telefon ale Participanților la Campanie.

2) De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord să furnizeze următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator alocării unui Premiu: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, domiciliu, date de identificare din actul de identitate.

3) Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial în scopul Campaniei.

4) Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

5) Cu acordul expres al Participanților câștigători, persoana și imaginea acestuia vor putea fi folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator fără niciun fel de obligație de plată.

6) Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

7) În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestora, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanților de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile și în condiţiile prevăzute de lege. Participanții nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele definite în Legea Nr. 677/2001 și se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată şi semnată către Organizator la adresa sediului social

Art.9​ ​LITIGII

Orice diferență între participant și organizator se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată în raza teritoriala a cărora se află sediul organizatorului.