S-a cerut autentificarea prezentului înscris:                                                               timbru sec:

                                

CAMPANIE PROMOȚIONALĂ

 „Du-te să câștigi

S.C. Clever Tech S.R.L. (în continuare ”Clever”), persoană juridică de naționalitate română cu sediul în București, str. Buzesti nr.50-52, etaj 5, sector 1, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10163/2011, Cod Unic de Înregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office, reprezentat prin DUMITRU ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Str. Simetriei nr. 22, sector 2, CNP 1850121420071, în calitate de administrator, are calitatea de organizator al campaniei „Du-te să câștigi”.

  

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

 

Prezentul regulament de desfășurare al campaniei se regăsește în meniul aplicației Clever sau/și pe site-ul oficial al companiei www.clevertaxi.com.  De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului.

 

Art.​ ​1​ ​DURATA,​ SCOPUL ​ȘI​ ​LOCUL​ ​DESFĂȘURĂRII​ ​CAMPANIEI

 

Campania se desfășoară online în cadrul platformei “Clever”, în București, în perioada 12.04.2019, ora 17:00:00 - 30.04.2019, ora 23:59:59 (Inclusiv).

 

Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 

Art.​ ​2​ ​DREPTUL​ ​DE​ ​A​ ​PARTICIPA

 

La această Campanie poate participa orice utilizator care are cel puțin 18 (optsprezece) ani și a realizat cu succes o cursă prin aplicație, prin cash sau card, excepție făcând cursele corporate, în aplicația Clever, din momentul începerii campaniei 12.04.2019, ora 17:00:00, în București, Cluj-Napoca și Timișoara.

 

Campania este valabilă doar pentru utilizatorii care au versiunea minimă a aplicației care afișează concursul: 3.0.6 pentru telefoane cu Android și 3.0.4 pentru cele cu iOS ca sisteme de operare.

 

Orice nouă cursă prin aplicație, prin cash sau card, făcând excepție cursele corporate, realizată cu succes aduce o nouă șansă de câștig oricărui utilizator din București, Cluj-Napoca și Timișoara, care vede campania în aplicație.

 

Nu pot participa Angajaţi ai Organizatorului, soţii și rudele acestora până la gradul III (trei) inclusiv. De asemenea, colaboratorii  Clever, precum şi angajaţii acestora.

 

Art.​ ​3​ ​​MECANISMUL​ ​DE​ ​DESFĂȘURARE​ ​AL​ ​CAMPANIEI

 

Clever Taxi oferă:

 • 150.000 (osutăcincizecimii) de vouchere de călătorie ce pot fi folosite în platforma Clever, vouchere ce au sume diferite, conform art. 4 și
 • 3.000 (treimiii) vouchere de călătorie ce pot fi folosite pentru achiziționarea unei excursii pe platforma vola.ro  în valoare de 100 (osută) de euro fiecare.

Utilizatorii trebuie să realizeze cu succes o cursă de taxi prin aplicație, cash sau card, pentru a putea beneficia de o șansă de a câștiga unul dintre premiile oferite în Campanie. Orice cursă nouă prin aplicație, cash sau card, realizată cu succes deblochează o nouă șansă de câștig. Astfel, dacă spre exemplu un utilizator realizează 10 (zece) curse prin aplicație, cash sau card, pe întreaga perioadă a Campaniei, acesta va avea 10 (zece) șanse de câștig, fiecare șansă deblocându-se după fiecare cursă efectuată. Totuși, limita maximă de cadouri pe care un utilizator le poate debloca într-o zi este de 4 (patru) cadouri.

 

O cursa de taxi realizată cu succes presupune:

-          clientul nu a anulat comanda făcută;

-          clientul s-a prezentat la comandă și

-          șoferul s-a prezentat la comandă și a apăsat butonul „A sosit clientul”.

După fiecare cursă prin aplicație, prin cash sau card, realizată cu succes de către un utilizator, acesta va fi informat ca poate învârti ruleta în aplicație, acțiune ce îi poate aduce un câștig sau nu, prin intermediul unei notificări de tip push, precum și în aplicație, prin ecranul ce afișează Campania, în momentul în care deschide din nou aplicația Clever.

 

În momentul în care utilizatorii intră din nou în aplicație, după ce au realizat o cursă cu succes, vor putea intra în ecranul cu ruleta, putând să o învârtă. După ce aceștia apasă în aplicație pe butonul „Învârte ruleta” afișat în pagina Campaniei, aceștia vor fi informați dacă au câștigat și ce anume au câștigat sau dacă nu au câștigat, deoarece există și starea de „necâștigător”, tradusă în aplicație prin următorul text: „Te-ai învârtit prea mult și ai amețit. Mai realizează o cursă și învârte ruleta din nou pentru a vedea ce ai câștigat.”.

 

Premiile sunt afișate în aplicația Clever, în momentul în care utilizatorul câștigă, sub forma unui cod de voucher pe care va trebui să îl introducă în aplicație fie apăsând butonul „Adaugă în cont” din ecranul care afișează toate premiile câștigate pe parcursul Campaniei, fie accesând secțiunea Contul Meu – Metode de plată – Adaugă voucher.

Înainte de a plasa comanda, utilizatorul trebuie să intre în detaliile comenzii, Metode de plată și să activeze voucherul câștigat, adăugat în cont, bifându-l.

Voucherele promoționale de la vola.ro vor putea fi folosite la achiziționarea unei excursii pe platforma vola.ro până la data de 15.05.2019. Excursiile pot fi realizate oricând în perioada anului calendaristic 2019, dar acestea trebuie achiziționate cu ajutorul voucherului până la data de 15.05.2019, daca nu este utilizat pana la aceasta data voucherul vola.ro  devine inutilizabil.

 

Premiile vor fi acordate în aplicația Clever până la epuizarea fondului total de premii. În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 Art. 4 PREMII

 

 • 32.000 (treizecișidouămii) de vouchere de călătorie valabile în Clever în valoare de 5 (cinci) lei fiecare;
 • 28.000 (douăzecișioptmii) de vouchere de călătorie valabile în Clever în valoare de 7 (șapte) lei fiecare;
 • 40.000 (patruzecimii) de vouchere de călătorie valabile în Clever în valoare de 10 (zece) lei fiecare;
 • 20.000 (douăzecimii) de vouchere de călătorie valabile în Clever în valoare de 25 (douăzecișicinci) de lei fiecare;
 • 40.000 (patruzecimii) de vouchere de călătorie discount valabile în Clever în valore de 50 (cincizeci) % reducere, în limita a 10 (zece) lei;
 • 20.000 (douăzecimii) de vouchere de călătorie speciale valabile în Clever în valoare totală de 30 (treizeci) lei, fiind alocate în contul utilizatorului câte 3 (trei) vouchere a câte 10 (zece) lei fiecare și
 • 3.000 (treimii) vouchere de excursii ce pot fi folosite la achiziționarea unei excursii/bilet de avion pe platforma vola.ro în valoare de 100 (osută) de euro fiecare.

Fondul maxim total de premii este în valoare de 536.851 EUR (cincisutetreizecișișasedemii optsutecincizecișiunueuro), calculat la cursul BNR din data de 11.04.2019, respectiv 1 euro =  4.7611 RON.

Premiile constând în vouchere de călătorie, sunt valabile în cadrul aplicației Clever 24 (douăzecișipatru) de ore din momentul recepționării de către participant, cu excepția voucherelor speciale care au o valabilitate de o săptămână.

Premiul constând în voucherele vola.ro sunt valabile până pe 15.05.2019. Pentru a putea utiliza voucherele vola.ro, in momentul achizitie pe platfoma vola.ro castigatorul trebuie sa utilizeze numarul de telefon inregistrat in aplicatia Clever. Inadvertentele cu privire la numarul de telefon invalideaza premiul.

Premiile sunt afișate în aplicația Clever, în momentul în care utilizatorul câștigă, sub forma unui cod de voucher pe care va trebui să îl introducă în meniul aplicației fie apăsând butonul „Adaugă în cont” din ecranul care afișează toate premiile câștigate pe parcursul Campaniei, fie accesând secțiunea Contul Meu – Metode de plată – Adaugă voucher. Înainte de a plasa comanda, utilizatorul trebuie să intre în detaliile comenzii, Metode de plată și să activeze voucherul câștigat bifându-l.

Voucherele Clever se pot utiliza DOAR dacă exista un card bancar atașat contului.

Un utilizator poate câștiga un maximum 4 (patru) premii pe zi.

Un utilizator poate câștiga un maximum de 100 (osută) de premii pe întreaga perioadă a Campaniei.

Un utilizator poate utiliza doar 1 singur voucher vola.ro. In cazul in care platforma aloca din eroare mai multe vouchere de tip vola.ro, utilizatorul NU va putea utiliza decat 1 singur voucher vola.ro.

 

ART. 5 INTRAREA ÎN POSESIE A PREMILOR

 

Câștigătorii vor fi înștiințați printr-o notificare de tip push în momentul în care au terminat de realizat o nouă cursă prin aplicație, cash sau card,  pentru a fi informați că beneficiază de o nouă șansă de câștig, prin posibilitatea de a învârti ruleta.

În momentul în care utilizatorii apasă în aplicație pe butonul „Învârte ruleta” în pagina Campaniei, aceștia vor fi informați dacă au câștigat și care este premiul câștigat sau dacă nu au câștigat.

 

Premiile sunt afișate în aplicația Clever în momentul în care utilizatorul câștigă sub forma unui cod de voucher pe care va trebui să îl introducă în meniul aplicației, secțiunea Contul Meu - Metode de plată - Adaugă Voucher sau să apese pe butonul „Adaugă în cont” din pagina „Vezi cadourile tale”.

 

Un utilizator poate câștiga un maximum 4 (patru) premii pe zi.

Un utilizator poate câștiga un maximum de 100 (osută) de premii pe întreaga perioadă a campaniei.

 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nu pot fi compensate în bani.

 

Organizatorul își declină orice răspundere cu privire la alocarea sau activarea unui Premiu în situația în care Participantul: nu răspunde la apelurile Organizatorului, nu poate fi contactat, și-a dezactivat contul Clever.

 

ATENȚIE: Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje pe telefonul mobil sau pe adresa de email prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la această Campanie/altă campanie și care nu au fost transmise de Clever.

 

Art. 6 OBLIGAȚII FISCALE ȘI BANCARE

 

PREMIILE prevăzute la art. 5 intră sub incidenta prevederilor  Codului Fiscal.

 

1) Organizatorul va suporta impozitul aferent Premiilor oferite în această Campanie. Toate costurile ce decurg din ridicarea tuturor premiilor obţinute precum şi toate taxele aferente bunurilor şi serviciilor oferite ca Premii în cadrul Campaniei, precum și orice altă cheltuială suportată de Participanți ocazionată de intrarea în posesie a premiilor obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul și cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorilor.

 

2) Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul.

 

3) Câştigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii de venit cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesie a Premiului.

 

4) Prin participarea la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

 

Art. ​7​ ​​PREVEDERI​ ​DIVERSE

 

Încercarea de fraudare a sistemului atrage:

 • descalificarea din cadrul campaniei și
 • blocarea contului de utilizator CLEVER;

 

Prin fraudă se înțelege:

 • participarea la concurs prin efectuarea de curse de către rude sau afini până la gradul III (trei) inclusiv ale tuturor angajaților CLEVER;
 • efectuarea plății pentru propria cursă (doar în cazul șoferilor care utilizează sistemul CLEVER și își răspund singur la comenzi) și
 • existenta unor discrepante între traseul urmat și valoarea cursei efectiv plătite.
 • crearea de conturi diferite in vederea cumularii voucherelor de tip vola.ro
 • daca in contul clever, exista mai multe vouchere de tip vola.ro, Organizatorul va presupune ca a existat o frauda intocmita de participant prin intermediul diferitelor platforme de clonare a numerelor de telefon,

 

Nu se iau în considerare comenzile la care utilizatorul nu s-a prezentat („Neprezentare client”) sau comenzile pe care utilizatorul sau șoferul de taxi le-a anulat („Anulare comanda”).

 

În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/ punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1.351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților la Campania existentă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.

 

Art.​ ​8​ ​​PRELUCRAREA​ ​DATELOR​ ​CU​ ​CARACTER​ ​PERSONAL

 

1) Prin participarea la Campanie, Participanții consimt că Organizatorul și Agenția (împuternicitul Organizatorului în sensul legii 677/2001) să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile numerele de telefon ale Participanților la Campanie.

2) De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord să furnizeze următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator alocării unui Premiu: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, domiciliu, date de identificare din actul de identitate.

3) Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial în scopul Campaniei.

4) Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

5) Cu acordul expres al Participanților câștigători, persoana și imaginea acestuia vor putea fi folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator fără niciun fel de obligație de plată.

6) Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

7)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), Organizatorul recunoaște dreptul Participanților de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate și de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor incorecte. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. Participanții nu vor fi supuși unor decizii individuale, așa cum sunt ele definite în Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) și se pot adresa instanței de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată și semnată către Organizator la adresa sediului social.

 

Art.9​ ​LITIGII

 

Orice diferență între participant și organizator se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată în raza teritoriala a cărora se află sediul organizatorului.

Redactat la cererea expresă a părții şi autentificat de S.P.N. DICTUM din municipiul Bucureşti într-un unic exemplar original, care a fost păstrat în arhiva notariatului, în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială, republicată.

ORGANIZATOR,

S.C. Clever Tech S.R.L.

prin administrator

DUMITRU ALEXANDRU