S-a cerut autentificarea prezentului înscris:                                                               timbru sec:

                                

CAMPANIE PROMOȚIONALĂ

Du-te să experimentezi Bali August 2019

S.C. Clever Tech S.R.L. (în continuare ”Clever”), persoană juridică de naționalitate română cu sediul în București, str. Buzești nr. 50-52, etaj 5, sector 1, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10163/2011, Cod Unic de Înregistrare 29018871, cont IBAN: RO60INGB0000999902616212, deschis la ING Bank Unirii Office, reprezentat prin FRUNZĂ DAN-ANDREI, cetățean român, domiciliat în municipiul București, Bd. Agronomiei, nr. 7-15, vila N.3_2, sc. B, et. 2, ap. 22, sector 1, CNP 1810626046211, în calitate de administrator, are calitatea de organizator al campaniei „Du-te să experimentezi Bali August 2019”.

  

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

 

Prezentul regulament de desfășurare al campaniei se regăsește în meniul aplicației Clever sau/și pe site-ul oficial al companiei www.clevertaxi.com.  De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului.

 

Art.​ ​1​ ​DURATA,​ SCOPUL ​ȘI​ ​LOCUL​ ​DESFĂȘURĂRII​ ​CAMPANIEI

 

Campania se desfășoară online în cadrul platformei “Clever”, în perioada:

 • București, în intervalul  02.08.2019 ora 12:00:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Oradea, în intervalul  02.08.2019 ora 12:00:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Timișoara, în intervalul  02.08.2019 ora 12:00:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Constanța, în intervalul  02.08.2019 ora 12:00:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Sibiu, în intervalul 02.08.2019, ora 12:00:00 - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Brașov, în intervalul 02.08.2019, ora 12:00:00 - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Iași, în intervalul 02.08.2019, ora 12:00:00 - 31.08.2019 ora 23:59:59 și
 • Cluj-Napoca, în intervalul  05.08.2019 ora 10:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;

Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 

Art.​ ​2​ ​DREPTUL​ ​DE​ ​A​ ​PARTICIPA

 

Campania se adresează tuturor persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au cel puțin 18 (optsprezece) ani,
 • au un cont utilizator individual în cadrul aplicației Clever,
 • și-au dat acordul pentru comunicarea în scop de marketing direct în aplicație (eligibilitatea pentru campanie începând de la momentul la care au dat acest accept și condiționat de faptul că își mențin acceptul pe durata Campaniei sau cel puțin până la câștigarea și valorificarea unuia dintre premii, după caz),
 • au realizat cu succes o călătorie prin aplicație, prin cash sau card, excepție făcând cursele corporate, în aplicația Clever,

Campania se desfășoară online în cadrul platformei “Clever”, în perioada:

 • București, în intervalul  02.08.2019 ora 12:00:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Oradea, în intervalul  02.08.2019 ora 12:00:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Timișoara, în intervalul  02.08.2019 ora 12:00:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Constanța în intervalul  02.08.2019 ora 12:00:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Sibiu, în intervalul 02.08.2019, ora 12:00:00 - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Brașov, în intervalul 02.08.2019, ora 12:00:00 - 31.08.2019 ora 23:59:59;
 • Iași, în intervalul 02.08.2019, ora 12:00:00 - 31.08.2019 ora 23:59:59și
 • Cluj-Napoca în intervalul  05.08.2019 ora 10:00  - 31.08.2019 ora 23:59:59.

Persoanele care nu doresc să participe la Campanie trebuie să urmeze pașii menționați în nota de informare.

 

Campania este valabilă doar pentru utilizatorii care au versiunea minimă a aplicației care afișează concursul: 3.0.6 pentru telefoane cu Android și 3.0.4 pentru cele cu iOS ca sisteme de operare.

 

Orice nouă călătorie prin aplicație, prin cash sau card, făcând excepție cursele corporate, realizată cu succes aduce o nouă șansă de câștig oricărui utilizator din București, Oradea, Cluj-Napoca, Constanta, Sibiu,Timișoara, Brașov și Iași, care vede campania în aplicație.

 

Nu pot participa Angajați ai Organizatorului, soții și rudele acestora până la gradul III (trei) inclusiv.

Art.​ ​3​ ​​MECANISMUL​ ​DE​ ​DESFĂȘURARE​ ​AL​ ​CAMPANIEI

 

Utilizatorii pot câștiga:

 • 180.000 (osutăoptzecimii) de vouchere de călătorie CLEVER în valoare maximă totală de 2.006.000 RON (douămilioaneșasemii), ce pot fi folosite în platforma Clever, vouchere ce au sume diferite, conform art. 4 și
 • 5 (cinci) vouchere de călătorie VOLA.RO ce pot fi folosite pentru achiziționarea oricărui produs pus la dispoziție de platforma www.vola.ro, în valoare de 2.000 (douămii) de euro fiecare.

Utilizatorii trebuie să realizeze cu succes o călătorie (flota taxi/flota Clever Go) intermediată prin aplicația Clever, indiferent de modul de plată al acesteia, cash sau card, pentru a putea beneficia de o șansă de a câștiga unul dintre premiile oferite în Campanie. Orice călătorie nouă prin aplicație, plătită cash sau card, realizată cu succes deblochează o nouă șansă de câștig. Astfel, dacă spre exemplu un utilizator realizează 10 (zece) călătorii prin aplicație, cu plata cash sau card, pe întreaga perioadă a Campaniei, acesta va avea 10 (zece) șanse de câștig, fiecare șansă deblocându-se după fiecare călătorie efectuată. Totuși, limita maximă de premii pe care un utilizator le poate debloca într-o zi este de 4 (patru) premii.

 

O călătorie (flota taxi/ flota Clever Go) realizată cu succes presupune:

 • clientul nu a anulat comanda făcută;
 • clientul s-a prezentat la comandă și
 • șoferul s-a prezentat la comandă și a apăsat butonul „A sosit clientul”.

După fiecare călătorie prin aplicație, prin cash sau card, realizată cu succes de către un utilizator, acesta va fi informat că poate învârti ruleta în aplicație, acțiune ce îi poate aduce un câștig sau nu, prin intermediul unei notificări de tip push, precum și în aplicație, prin ecranul ce afișează Campania, în momentul în care deschide din nou aplicația Clever.

 

În momentul în care utilizatorii intră din nou în aplicație, după ce au realizat o călătorie cu succes, vor putea intra în ecranul cu ruleta, putând să o învârtă. După ce aceștia apasă în aplicație pe butonul „Învârte ruleta” afișat în pagina Campaniei, aceștia vor fi informați dacă au câștigat și ce anume au câștigat sau dacă nu au câștigat, deoarece există și starea de „necâștigător”, tradusă în aplicație prin următorul text: „Te-ai învârtit prea mult și ai amețit. Mai realizează o călătorie și învârte ruleta din nou pentru a vedea ce ai câștigat.”.

 

Premiile de tip voucher Clever sunt afișate în aplicația Clever.  În momentul în care utilizatorul câștigă un premiu sub forma unui cod de voucher Clever acesta va trebui să îl introducă în aplicație fie apăsând butonul „Adaugă în cont” din ecranul care afișează toate premiile câștigate pe parcursul Campaniei, fie accesând secțiunea Contul Meu – Metode de plată – Adaugă voucher.

Înainte de a plasa comanda, utilizatorul trebuie să intre în detaliile comenzii, Metode de plată și să activeze voucherul câștigat, adăugat în cont, bifându-l. Voucherele Clever NU pot fi folosite decât în momentul în care se selectează plata prin aplicație. Plata prin aplicație presupune înregistrarea unui card bancar valid.

Pentru a participa la extragerea voucherelor de călătorie vola.ro, utilizatorul va trebui să realizeze cel puțin 15 (cincisprezece) călătorii intermediate de aplicația Clever (flota taxi/flota Clever Go).

Tragerea la sorți pentru premiile vola.ro constând în vouchere de călătorie va fi efectuată doar dacă se atinge numărul minim de 5.000 (cincimii) de pasageri ce realizează cu succes 15 (cincisprezece) călătorii folosind aplicația Clever.

Voucherele de călătorie VOLA.RO vor putea fi folosite la achiziționarea oricărui produs pus la dispoziție de platforma vola.ro până la data de 31.12.2019. Produsele vola.ro pot fi utilizate oricând pe parcursul anului calendaristic 2020, dar acestea trebuie achiziționate cu ajutorul voucherului până la data de 31.12.2019, dacă nu este utilizat până la această dată voucherul de călătorie vola.ro devine inutilizabil.

 

Premiile vor fi acordate în limita fondului total de premii. În cazul în care la sfârșitul campaniei fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 Art. 4 PREMII

 

 • 32.000 (treizecișidouămii) de vouchere de călătorie valabile în Clever în valoare de 5 (cinci) lei fiecare;
 • 28.000 (douăzecișioptmii) de vouchere de călătorie valabile în Clever în valoare de 7 (șapte) lei fiecare;
 • 40.000 (patruzecimii) de vouchere de călătorie valabile în Clever în valoare de 10 (zece) lei fiecare;
 • 30.000 (treizecimii) de vouchere de călătorie valabile în Clever în valoare de 25 (douăzecișicinci) de lei fiecare;
 • 50.000 (cincizecimii) de vouchere de călătorie discount valabile în Clever în valore de 50 (cincizeci) % reducere, în limita a 10 (zece) lei;
 • 5 (cinci) vouchere vola.ro de achiziție a oricărui produs pus la dispoziție pe platforma vola.ro, în valoare de 2.000 (douămii) de euro fiecare.

 1. Fondul maxim total de premii este în valoare de 2.053.317 (douămilioanecincizecișitreimii treisuteșaptesprezecelei), echivalentul sumei de 433.949 EUR (patrusutetreizecișitreimii nouăsutepatruzecișinouăeuro), calculat la cursul BNR din data de 02.08.2019, respectiv 1 euro =  4,7317 RON.

 1. Premiile constând în vouchere de călătorie, sunt valabile în cadrul aplicației Clever 24 (douăzecișipatru) de ore din momentul câștigării de către participant, cu excepția voucherelor speciale care au o valabilitate de o săptămână.

 1. Premiul constând în voucherele vola.ro sunt valabile până pe 31.12.2019, valoarea acestora în lei fiind cea din 02.08.2019. Pentru a putea utiliza voucherele vola.ro, în momentul achiziției pe platforma vola.ro câștigătorul trebuie să utilizeze numărul de telefon înregistrat în aplicația Clever. Inadvertențele cu privire la numărul de telefon invalidează premiul.

 1. Utilizatorii eligibili vor fi înscriși la o tragere la sorți care se va desfășura în perioada 9 - 16 septembrie 2019. Vor fi aleși aleatoriu cinci câștigători și cinci rezerve ai voucherelor vola.ro sus-menționate, prin intermediul site-ului www.random.org. Premiul va fi acordat sub forma unui tichet tipărit care va conține un cod ce urmează a fi folosit pe platforma vola.ro, suma totală a Voucherelor VOLA.RO în urma validării acestuia și ulterior semnării unui proces verbal. Premiul va fi remis de către Beneficiar, cu respectarea  regimului fiscal aplicabil.

 1. Din comisia de extragere vor face parte un reprezentant al departamentului marketing și un reprezentant legal al organizatorului (administrator).

 1. Premiile sunt afișate în aplicația Clever, în momentul în care utilizatorul câștigă, sub forma unui cod de voucher pe care va trebui să îl introducă în meniul aplicației fie apăsând butonul „Adaugă în cont” din ecranul care afișează toate premiile câștigate pe parcursul Campaniei, fie accesând secțiunea Contul Meu – Metode de plată – Adaugă voucher. Înainte de a plasa comanda, utilizatorul trebuie să intre în detaliile comenzii, Metode de plată și să activeze voucherul câștigat bifându-l.

 1. Voucherele Clever se pot utiliza DOAR dacă exista un card bancar atașat contului.

 • Un utilizator poate câștiga un maximum de 4 (patru) premii pe zi.
 • Un utilizator poate câștiga un maximum de 100 (osută) de premii pe întreaga perioadă a Campaniei.

 

ART. 5 INTRAREA ÎN POSESIE A PREMIILOR

 

Câștigătorii vor fi înștiințați printr-o notificare de tip push în momentul în care au terminat de realizat o nouă călătorie prin aplicație, cash sau card,  pentru a fi informați că beneficiază de o nouă șansă de câștig, prin posibilitatea de a învârti ruleta.

În momentul în care utilizatorii apasă în aplicație pe butonul „Învârte ruleta” în pagina Campaniei, aceștia vor fi informați dacă au câștigat și care este premiul câștigat sau dacă nu au câștigat.

 

Premiile sunt afișate în aplicația Clever în momentul în care utilizatorul câștigă sub forma unui cod de voucher pe care va trebui să îl introducă în meniul aplicației, secțiunea Contul Meu - Metode de plată - Adaugă Voucher sau să apese pe butonul „Adaugă în cont” din pagina „Vezi premiile  tale”.

 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nu pot fi compensate în bani.

Pentru premiile constând în vouchere VOLA.RO organizatorul va face o verificare de tip anti-fraudă în intervalul 02.09.2019 orar 12:00 - 09.09.2019 ora 12:00.

Organizatorul își declină orice răspundere cu privire la alocarea sau activarea unui Premiu în situația în care Participantul: nu răspunde la apelurile Organizatorului, nu poate fi contactat, și/sau și-a dezactivat contul Clever.

 

ATENȚIE: Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje pe telefonul mobil sau pe adresa de email prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la această Campanie/altă campanie și care nu au fost transmise de Clever.

Art. 6 OBLIGAȚII FISCALE ȘI BANCARE

 

PREMIILE prevăzute la art. 5 intră sub incidenta prevederilor  Codului Fiscal.

 

 1. Organizatorul va suporta impozitul aferent Premiilor oferite în această Campanie. Toate costurile ce decurg din ridicarea tuturor premiilor obținute precum și toate taxele aferente bunurilor și serviciilor oferite ca Premii în cadrul Campaniei, precum și orice altă cheltuială suportată de Participanți ocazionată de intrarea în posesie a premiilor obținute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul și cazarea cad exclusiv în sarcina câștigătorilor.

 

 1.  Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursă și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile pentru care are obligația să rețină la sursă impozitul.

 

 1.  Câștigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea și depunerea oricărei declarații de venit cu privire la câștigarea Premiului, după intrarea în posesie a Premiului.

 

 1.  Prin participarea la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

 

Art. ​7​ ​​PREVEDERI​ ​DIVERSE

 

Încercarea de fraudare a sistemului atrage:

 • descalificarea din cadrul campaniei și
 • blocarea contului de utilizator CLEVER;

 

Prin fraudă se înțelege:

 • participarea la concurs prin efectuarea de curse de către rude sau afini până la gradul III (trei) inclusiv ale tuturor angajaților CLEVER;
 • efectuarea plății pentru propria călătorie (doar în cazul șoferilor care utilizează sistemul CLEVER și își răspund singur la comenzi) și
 • existenta unor discrepanțe între traseul urmat și valoarea cursei efectiv plătite.

Nu se iau în considerare comenzile la care utilizatorul nu s-a prezentat („Neprezentare client”) sau comenzile pe care utilizatorul sau șoferul de taxi le-a anulat („Anulare comanda”).

 

În cazul în care fondul de premii nu a fost epuizat în totalitate, restul de fonduri va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/ punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1.351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților la Campania existentă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.

 

Art.​ ​8​ ​​ ​LITIGII

 

Orice diferență între participant și organizator se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată în raza teritoriala a cărora se află sediul organizatorului.

Notă de informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate domn/Stimată doamnă,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, vă detaliem în cele ce urmează modalitatea în care prelucrăm datele cu caracter personal, modul și scopul în care le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

 

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, puteți utiliza adresa dedicată privacy@clevertaxi.com. Totodată, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Str. Buzești nr. 50-52. et. 5, Sector 1, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Clever prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în cadrul Campaniei <<Jurnal de călătorie>> în următoarele scopuri principale:

·       înregistrarea în Campanie a participantului;

·       monitorizarea acordării premiilor și a utilizării beneficiului aferent acestora; și

·       acordarea și validarea premiilor.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul consimțământului dumneavoastră acordat aplicației Clever în scop de marketing. Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele menționate anterior se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

Totodată, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în vederea îndeplinirii unei cerințe legale stabilite în sarcina noastră (de exemplu, raportarea către autoritățile fiscale sau legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și comunicarea cu partenerii în scopul valorificării premiilor).

 

Datelor cu caracter personal pe care le colectăm

Pentru Campania << Du-te să experimentezi Bali August 2019>>, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

·      informațiile despre dvs. înregistrate în aplicația “Clever” (inclusiv monitorizarea curselor eligibile pentru premii);

·      informațiile necesare acordării premiilor (inclusiv datele din cartea de identitate pentru acordarea câștigului Premiul Voucher Tombolă).

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către afiliații și partenerii noștri contractuali, auditorii sau consultanții noștri, către autorități și instituții publice (de exemplu cele competente în materia financiar-fiscală). Pentru acordarea premiilor ce au legătură cu partenerii Campaniei, datele dumneavoastră vor fi divulgate acestora (date despre identitatea dumneavoastră și eligibilitatea dumneavoastră la premii). Pentru achizițiile efectuate de la parteneri, vă recomandăm să consultați propria lor politică privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European decât cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă în prealabil, atunci când este cazul.

 

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

-      dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

-      dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

-      dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-      dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

-      dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-      dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

-      dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro);

-      dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară.

 

Perioada de păstrare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către noi pentru o perioadă stabilită cu respectarea termenelor de prescripție legale și arhivare conform normelor procedurale impuse de legislația civilă și/sau fiscală. În mod specific, vor fi păstrate doar datele privind identitatea câștigătorilor, călătoriile efectuate și acordarea premiilor.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Clever va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

 

Puteți să vă retrageți consimțământul oricând, prin debifarea opțiunii de comunicare de marketing. Într-un atare caz, lipsa acordului dumneavoastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, ne pune în imposibilitatea de includere a dvs. în <<Campania „Du-te să experimentezi Bali August 2019”>>.

Redactat la cererea expresă a părții şi autentificat de S.P.N. DICTUM din municipiul București într-un unic exemplar original, care a fost păstrat în arhiva notariatului, în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială, republicată.

ORGANIZATOR,

S.C. Clever Tech S.R.L.

prin administrator

FRUNZĂ DAN-ANDREI